Käyttäjätunnus:
Salasana:

Unohtuiko salasana? Unohtuiko käyttäjätunnus?

Huoneistoremontti

Asunto-osakeyhtiölaki (07/2010) velvoittaa osakasta tekemään selvityksen huoneistossa tehtävistä remonteista. Yhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa myöntää remonttilupia tavoitteenaan varmistaa, että yhtiössä tehtävät muutostyöt tehdään asianmukaisesti ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkoitus on saattaa yhtiön tietoon mitä töitä tehdään, kuka remontit tekee ja milloin. Remonttia ei saa aloittaa, ennen kuin ilmoitus on ehditty käsitellä. Kunnossapitotyöt ja remontit kirjataan huoneistokohtaiseen rekisteriin.

Osakkaalla on korvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille. Ammattitaitoisesta valvojasta on osakkaalle hyötyä, sillä siten huolehditaan töiden asianmukaisesta suorittamisesta. Valvonnasta aiheutuvat kustannukset maksaa osakas.

Mitkä remontit pitää ilmoittaa?

Ilmoita aina:

  • Kylpyhuone- tai keittiöremontista, samoin jos vaihdat esim. hanoja tai wc-istuimen
  • Remontista, jolla voi olla vaikutusta lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan (esim. seinien siirtäminen)
  • Lattiaremontista, jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen (muovimatto vaihdetaan parkettiin) ja sitä kautta naapurihuoneistoon.

Jos olet epävarma kuuluuko remontista ilmoittaa, kysy isännöintiyrityksestä (tai osakkaille erikseen ilmoitetulta taholta) ennen remontin aloittamista, onko suunniteltu remontti sellainen, joka vaatii ilmoituksen.

Mitä remontteja ei tarvitse ilmoittaa?

  • Pienet pintaremontit kuten seinien tapetointi tai maalaus

Milloin pitää ilmoittaa?

  • Hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista

Kenelle ilmoitetaan?

  • Isännöitsijälle tai muulle osakkaalle erikseen ilmoitetulle taholle

Miten ilmoitan?

  • Isännöintitoimistosta saatavalla remontti-ilmoituslomakkeella, tai osakkaalle erikseen ilmoitetun tahon kautta